» Varovanje prireditev v gostinskih lokalih «

Za zagotavljanje večje varnosti je potrebno, po novo sprejeti pravni ureditvi, zagotoviti varovanje v primeru izvajanja prireditev v gostinskih lokalih. Skladno z napisanim mora imeti družba za zasebno varovanje tudi licenco za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.

Izvedba prireditve v gostinskem lokalu zahteva posebno organizacijo na področju varovanja. Pri tem Vam ponujamo kompletno varnostno storitev:

- izdelava dokumentov varovanja: ocena tveganja in načrt varovanja
- obvestilo Ministrstvu za notranje zadeve o izdelavi načrta varovanja
- namestitve tehničnih sistemov varovanja po dogovoru:

  • video-nadzorni sistem
  • panik stikalo
  • varovalne ograje
  • usmerjevalni stebrički
  • idr.

- komunikacija z lokalno policijsko postajo
- fizično varovanje z ustrezno usposobljenimi varnostniki

 

Varovanje bomo prilagodili Vašim potrebam. Na Vašo željo in glede na potrebe bomo število varnostnikov povečali ali zmanjšali, kar bomo predvideli tudi v Načrtu varovanja. Tako bo investicija v nas vedno sorazmerna in s tem upravičena.

 

V primeru, da Želite več informacij, kliknite tukaj.

Orel Footer
PROLINE VAROVANJE d.o.o.
družba za varovanje ljudi in premoženja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.proline-varovanje.si
Copyright © 2024 Proline Varovanje
facebookpinterest-p