» Varovanje premoženja v trgovinah «

Maloprodajne trgovine, veleblagovnice in trgovski centri se spopadajo z realnostjo, da so lahko njihovi poslovni prostori območje tatvin in drugih kriminalnih aktivnosti. Podjetja kot so trgovine in banke so velik cilj, tako za priložnostne, kot tudi za profesionalne tatove, zato se večina podjetij odloči za varovanje s prisotnostjo strokovno usposobljenega varnostnika. Varnostnik preprečuje kazniva dejanja, ohranja varnost in nudi pomoč obiskovalcem in zaposlenim osebjem.

Zato velja, da imajo trgovski centri in trgovine unikaten izziv, ki ga je potrebno upoštevati pri sestavi načrta varovanja.

Prisotnost varnostnik v trgovini omogoča:

Občutek varnosti

Navzočnost varnostnika v podjetju nudi ugodje in samozadostnost lastniku podjetja, zaposlenim in kupcem. Člani osebja, ki opravljajo svoje delovne naloge na področjih z visokim tveganjem so bolj učinkoviti, če jim ni potrebno skrbeti za lastno varnost. Enako velja za stranke, naj spoznajo, da je Vaše podjetje pripravljeno narediti korak naprej in zagotoviti tudi njihovo varnost.

Preventiva

Že sama prisotnost varnostnika je odlično odvračanje tatvin. V primeru, da ima trgovina navzočega uniformiranega varnostnika, se tatovi veliko bolj obotavljajo za storitev kaznivega dejanja. Posebej strokovno usposobljeni varnostniki lahko na mestu zaznajo sumljive aktivnosti. Imajo sposobnost oceniti okoliščine in odgovoriti na kršitve varnosti. Vizualna odvrnitev je veliko večja ob prisotnosti varnostnika in pošilja sporočilo morebitnim storilcem kaznivih dejanj, da je varnost pomembna.

Ravnanje

Kvaliteten in licenciran varnostnik, zaposlen pri profesionalnem varovanju, omogoča, da je vedenje varnostnika sposobno in smiselno pri soočenju z kaznivimi dejanji v poslovnih prostorih. Zasebni varnostnik ima natančen cilj, kot je oprezanje za tatovi, nadzoruje prevzem in odpremo blaga, informira in usmerja kupce, preprečuje iznos neplačanega blaga iz trgovine.

 

V primeru, da Želite več informacij, kliknite tukaj.

Orel Footer
PROLINE VAROVANJE d.o.o.
družba za varovanje ljudi in premoženja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.proline-varovanje.si
Copyright © 2024 Proline Varovanje
facebookpinterest-p