» Varovanje objektov / varnostnik receptor «

Varovanje objektov je oblika varovanja s pestrim razponom nalog. Oseba, ki opravlja receptorske naloge mora zelo dobro poznati objekt, od namembnosti posameznih prostorov, tako lokacije hidrantov, ventilov za vodo in glavnih električnih stikal do alarmnega in požarno javljalnega sistema, kot tudi namembnost prostorov v objektu (sejne sobe, izobraževalni centri, postori za sestanke, ...).

Zato se podjetja nemalokrat ukvarjajo z dilemo, ali naj v podjetju uvedejo profesionalno varnostno službo ali interno recepcijo.

Bistvena prednost uvedbe varnostne službe je v pooblastilih varnostnika, ki jih interni receptor nima, in sicer:

  • pravica ugotavljanja istovetnosti osebe
  • preprečitev vstopa oz. izstopa iz varovanega območja.
  • Naloge varnostnika so tudi:
  • evidentiranje obiskovalcev
  • preverja katerim osebam je dovoljen vstop
  • sprejema naročila
  • kontrolira uporabo dvigal
  • opravlja naloge reševanje oseb ujetih v okvarjenem dvigalu

Prednost varnostnika receptorja se kaže tudi v primerih odsotnosti zaposlenih v podjetju. Pri najeti varnostni službi tovrstnih težav ni, saj Vam z lastno organiziranostjo stalno zagotavljamo prisotnost varnostnika.

Delo varnostnika receptorja nadzirajo nadzorna služba, odgovorna oseba podjetja, kjer opravlja delo, in naročnik. Najboljši indikator kakovosti opravljanja njegovega dela pa so pripombe, pohvale in pritožbe naročnika.

 

V primeru, da Želite več informacij, kliknite tukaj.

 
Orel Footer
PROLINE VAROVANJE d.o.o.
družba za varovanje ljudi in premoženja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.proline-varovanje.si
Copyright © 2024 Proline Varovanje
facebookpinterest-p