POLITIKA ZASEBNOSTI

 

Splošno

Proline varovanje d.o.o. sprejema naslednjo Politiko zasebnosti, ki je v skladu z veljavno zakonodajo in novo sprejeto Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Objavljena Politika zasebnosti se nanaša na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov preko spletne strani www.proline-varovanje.si.

Pri Proline varovanje d.o.o. varujemo zasebnost obiskovalcev spletne strani in varujemo pridobljene osebne podatke prek spletnega informacijskega sistema.

 

Pooblaščena uradna oseba za varstvo osebnih podatkov

V primeru, da imate dodatna vprašanja v zvezi z zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, nam lahko posredujete vprašanje na e-naslov: info@proline-varovanje.si ali preko navadne pošte na naslov: Proline varovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

 

Zbiranje osebnih podatkov

Preko izpolnjene in posredovane rubrike »Kontakt« pridobimo naslednje vaše osebne podatke: naziv podjetja oziroma ime in priimek fizične osebe in elektronski naslov. Ti osebni podatki so nujno potrebni, da vam lahko odgovorimo na  vaše povpraševanje.

Preko izpolnjene in posredovane rubrike »Kariera«  pridobimo naslednje vaše osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov. Ti osebni podatki so nujno potrebni, da lahko odgovorimo na vašo prošnjo za zaposlitev.

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

S klikom na gumb »Potrdi« dajete osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pri rubriki »Kontakt« podajate privolitev, da se lahko povpraševanje shrani v evidenco za obveščanje o ponudbi storitev.

Pri rubriki »Kariera« podajate privolitev, da se lahko prošnja za zaposlitev shrani v evidenco kandidatov.

Za ostale namene, v kolikor ni več nadaljnjega sodelovanja, vaše osebne podatke ne uporabljamo in jih ne hranimo, jih uničimo.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

 

Zavarovanje osebnih podatkov

Za zavarovanje pridobljenih osebnih podatkov smo, z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali  posredovanje  osebnih podatkov, sprejeli določene organizacijske in tehnične ukrepe, ki so določeni z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z podjetjem, Proline varovanje d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kot uporabnik imate pravico  od Proline varovanje d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki z navedbo kateri osebni podatki se obdelujejo.

 

Pravica do izbrisa

Kot uporabnik lahko vložitev pisno zahtevo, in tako prekličete podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov v evidenci za katero ste podali privolitev.

Pisno zahtevo lahko pošljete preko navadne pošte na naslov: Proline varovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova: info@proline-varovanje.si

Ko prejmemo vašo zahtevo v 15-ih (petnajstih) dneh Proline varovanje d.o.o. prepreči nadaljnjo uporabo osebnih podatkov in osebne podatke izbriše.

 

Pravica do popravka

Kot uporabnik imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

V ta namen posredujete dopis v pisni obliki pošljete preko navadne pošte na naslov: Proline varovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova: info@proline-varovanje.si

 

Pravica do omejitve obdelave

Kot uporabnik imate pravico doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:

-         če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

-         je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

-         vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,

-         ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

-         z vašo privolitvijo,

-         za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

-         zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali

-         zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas o preklicu omejitve obvestimo.

Omejitev obdelave lahko zahtevate preko navadne pošte na naslov: Proline varovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova: info@proline-varovanje.si

Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, Proline varovanje d.o.o. zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo vložite pritožbo pri nadzornem organu:  Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

 

Piškotki

Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

Naše spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

- Google Analytics: služijo za anonimno zbiranje podatkov in poročanje o uporabi spletišča brez prepoznavanja posameznih obiskovalcev.

 

Orel Footer
PROLINE VAROVANJE d.o.o.
družba za varovanje ljudi in premoženja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.proline-varovanje.si
Copyright © 2024 Proline Varovanje
facebookpinterest-p