Bonitetna Ocena odličnosti A+

Politika kakovosti
Podrobno:
Podjetje Proline varovanje je za leto 2016 pridobil bonitetno oceno odličnosti A+ pomeni, da podjetje Proline varovanje posluje z bonitetno oceno odličnosti in izpolnjuje kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila stečajno, prisilno poravnavo ali likvidacijo, izbris subjekta iz poslovnega registra, blokada transakcijskih računov. Podjetje Proline varovanje si prizadeva, da še naprej obdrži resnost poslovanja ter v kratkem tudi doseči najvišjo bonitetno oceno kar premore tržišče.
Orel Footer
PROLINE VAROVANJE d.o.o.
družba za varovanje ljudi in premoženja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.proline-varovanje.si
Copyright © 2024 Proline Varovanje
facebookpinterest-p