ISO 9001:2015

Politika kakovosti
Naše vrednote
Podjetje za zasebno varovanje PROLINE VAROVANJE d.o.o. si prizadeva postati eno od najbolj prepoznavnih podjetij na področju izvajanja storitev zasebnega varovanja ljudi in premoženja z razumevanjem in preseganjem potreb strank ter zagotavljanjem odličnih storitev na vseh področjih svojega poslovanja.
Naša zaveza

PROLINE VAROVANJE d.o.o. izvaja upravljanje in nenehno izboljševanje poslovanja s procesnim pristopom. Ključne aktivnosti v tem procesu obsegajo vse najpomembnejše vidike našega poslovanja, in sicer:

 • razumevanje potreb strank,
 • pridobivanje in ohranjanje donosnih strank ter razvijanje odnosov z njimi,
 • zagotavljanje odličnih varnostnih storitev za stranke,
 • pravočasna, strokovna in zakonita izvedba varnostnih storitev,
 • izdajanje pravilnih računov in zagotavljanje plačljivosti le-teh,
 • zaposlovanje, spremljanje, razvoj in motiviranje zaposlenih,
 • izvajanje notranjega nadzora,
 • biti družbeno odgovorno in kakovostno podjetje.
Naši cilji

PROLINE VAROVANJE d.o.o. bo nenehno prepoznaval, ocenjeval, upravljal in izboljševal vse elemente svojih dejavnosti, ki vplivajo na sisteme vodenja kakovosti. Skladno z dobro poslovno prakso bomo:

 • uvedli sisteme vodenja kakovosti, ki so v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015,
 • zagotavljali dobro obveščenost o ključnih procesih in na vseh področjih delovanja imenovali skrbnike,
 • zagotavljali, da vsak skrbnik procesa dokumentira politike in postopke, ki so potrebni za doseganje želenih ciljev kakovosti podjetja,
 • zagotavljali kakovostne vire za pomoč pri doseganju ciljev kakovosti podjetja,
 • razvijali in vzdrževali sisteme vodenja, ki vzpostavljajo odgovornosti, cilje, načine spremljanja in preverjanja ravni zagotavljanja kakovosti,
 • zagotavljali kakovostne informacije in navodila ter izobraževali zaposlene na delovnih mestih z vidika kakovosti,
 • zahtevali od dobaviteljev in podizvajalcev izpolnjevanje minimalnih zahtev kakovosti ter podporo naših namenov in ciljev kakovosti,
 • izpolnjevali pričakovanja in zahteve strank, zaposlenih, lastnikov, družbe in dobaviteljev za doseganje ciljev našega podjetja.
Nadzor nad politiko in ponovne presoje
Zaposleni v PROLINE VAROVANJE d.o.o. so seznanjeni s politiko kakovosti in so jo dolžni izpolnjevati. Prav tako je politika kakovosti na razpolago zainteresirani javnosti. 

Spremembe politike kakovosti odobri in objavi direktor podjetja.

Sistem vodenja kakovosti v PROLINE VAROVANJE d.o.o. je letno presojan, pregledan ter revidiran, upoštevajoč spremembe zakonodaje in zahtev podjetja.

Orel Footer
PROLINE VAROVANJE d.o.o.
družba za varovanje ljudi in premoženja
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.proline-varovanje.si
Copyright © 2024 Proline Varovanje
facebookpinterest-p